Orange Is The New Adventure

Mitt äventyr som jag ska genomföra i sommar heter Orange is the new adventure. Det syftar till den utmaning som Bergslagsleden arrangerar, Orange Bandet, som i sin tur är en del av Orange Äventyret. I Orange Äventyret ingår tre olika delar:

Diplomvandring: ”Reglerna för Diplomvandringen är enkla. Vandra när du vill, i den takt du vill och ta etapperna i den ordning du vill. När du har gått alla 17 etapper har du gjort dig förtjänt av att titulera dig som Diplomvandrare.”
http://www.bergslagsleden.se/orange-aeventyr/#tab=2

Ledpass 365: ”I det här äventyret ska du ta dig igenom hela Bergslagsleden under ett år. Du får dela upp äventyret i så många turer du vill eller ta så många uppehåll du vill. Du kan också ta etapperna i den ordning du vill. Men du måste klara hela leden inom ett år.” http://www.bergslagsleden.se/orange-aeventyr/#tab=1

Orange Bandet: ”Orange Bandet är för dig som är ute efter en riktig utmaning och som vill testa gränserna för din uthållighet. För att förtjäna Bergslagsledens Orange Band ska du ta dig genom hela leden utan avbrott.
http://www.bergslagsleden.se/orange-aeventyr/#tab=0

2016 var det ca. 10 st. registrerade som genomförde Orange Bandet och ytterligare 10 st. dom genomförde Ledpass 365. Region Örebro lanserade Orange Äventyr på försommaren 2016 och i år, 2017, blir första riktiga året för dessa evenemang.

Lite fakta om Bergslagsleden

Bergslagsleden består av 17 etapper som är mellan 7 och 23 kilometer långa. Det är Region Örebro som är huvudman för leden och varje etapp vårdas av ideella föreningar och organisationer. Bergslagsleden är en av Sveriges längsta vandringsleder och den ska också vara en av de mest vandrings vänliga lederna. Leden kommer att ta mig genom djupa skogar, naturreservat och nationalparker. Det är inte bara naturen som kommer att locka, på min färd passerar jag även en del spännande platser såsom fornborgar, nedlagda gruvhål och hytter och en av Sveriges första nationalparker, Garphyttans nationalpark.

Bergslagsleden ligger i mellansverige, den startar i Kloten på gränsen till Dalarna och slutar vid Stenkällegården i Västergötland. Bergslagsledens symbol, cirkeln med en pil, är en uråldrig symbol för järnhantering. Under medeltiden lärde man sig att framställa järn ur bergmalm och det gjordes i detta område, därav namnet Bergslagen och Bergslagsleden.

Syfte och mål med min vandring

Syftet med mitt projekt är att belysa Bergslagsleden som en bra vandringsled nära oss som bor i Mellansverige. Jag vill även inspirera fler personer att gå ut och nyttja Bergslagsleden. Kan jag inspirera fler personer att gå ut och nyttja Bergslagsleden kommer förhoppningsvis dem precis som jag att se värdet av en väl bevarad natur. I en värld som blir allt mer urbaniserad blir det allt viktigare i mina ögon att bevara den lilla skog och “orörda natur” vi har kvar. Om en enda av de personerna liksom jag vill fostra sin familj, nära och kära till att värna om naturen och miljön då har det skett en liten förändring och små förändringar kan i slutändan leda till stora förändringar till förmån för vår natur.

Att ta sig hela sträckan med allt jag får använda i min ryggsäck kräver smart tänkande och en optimal packning där varje sak fyller en funktion, helst ska den fylla en funktion efter användningsområdet också. Min tanke är att jag ska klara mig själv, och inte nyttja de faciliteter såsom stugor och färdiga boenden som finns längs med leden. Jag kommer däremot nyttja eldstäder och rastplatser. Jag kommer försöka fiska lite där det ges möjlighet men inte jaga några andra djur.

Att ta hjälp av och använda mig av naturens resurser för att få den energi och näring jag behöver kommer att bli ett måste under hela vandringen. Jag kommer även där utmana mig själv i att enbart äta det som jag får från naturen under 48 timmar. Därför behöver jag skaffa mig kunskaper om vad i naturen jag kan tillaga och äta.

Jag räknar med att jag ska klara hela etappen på ca 15 dagar.

 

 

Annonser